Specialisaties

Psychocare heeft de volgende specialisaties:

Cognitieve gedragstherapie en/of traumaverwerking tijdens en na de zwangerschap bij angst, depressieve- en/of stressklachten.

Het is heel normaal dat je tijdens je zwangerschap je weleens zorgen maakt over jezelf, je baby, of de bevalling. Er kunnen tijdens je zwangerschap problemen in je relatie ontstaan of bestaande problemen kunnen verergeren. Je kunt je steeds meer onzeker gaan voelen over je lichaam. Twijfels hebben over hoe je na de geboorte van je kind, privé en werk wilt combineren.Zorgen kunnen gekoppeld zijn aan je vorige zwangerschap of bevalling of te maken hebben met onzekerheid over hoe je het als moeder zal gaan doen. Ook kan je zwangerschap je confronteren met je eigen verleden en opvoeding, de relatie met je ouders of traumatische ervaringen.

Soms groeien deze zorgen je boven je hoofd en krijg je er zelf moeilijk grip op.

Je bent niet de enige!

Uit onderzoek blijkt dat 10% van de zwangeren last krijgt van acute depressieve klachten, 12% van de zwangeren heeft angstklachten. 10 tot 25 % van de zwangeren is erg bang voor de bevalling.

Ook na de bevalling kunnen psychische klachten ontstaan of kunnen al aanwezige klachten verergeren.

Binnen de behandeling wordt gebruik gemaakt van cognitief gedragstherapeutische technieken om je weer beter te leren omgaan met je klachten en je leven weer op de rit te krijgen. Als er sprake is van traumatische ervaringen krijgen deze een plek door ze te verwerken met EMDR.

Cognitieve gedragstherapie bij werkgerelateerde problemen, zoals burnout en overspanning.

Burnout wil zeggen dat iemand gedurende langere tijd overbelast is, hetgeen heeft geresulteerd in psychische en lichamelijke klachten. Spanningsklachten die jarenlang blijven bestaan of steeds terugkomen omdat er geen structurele oplossing wordt gevonden voor de disbalans tussen draagkracht en draaglast, kunnen resulteren in een burnout. Burnout bestaat uit drie componenten, namelijk;

  • (emotionele) uitputting (de accu is leeg),
  • gevoel van afstand richting je werk(en mensen om je heen),
  • je minder bekwaam voelen in je functioneren

De behandeling van werkgerelateerde problemen zoals overspannenheid en burnout binnen Psychocare vindt plaats door middel van cognitieve gedragstherapie en bestaat deels uit het weer opbouwen van energie, ontspanning, conditie en aandacht, tijd voor jezelf en deels uit interventies die als doel hebben om de oorzaken van de overspannenheid of burnout te achterhalen en hier beter mee om te leren gaan.

Vaak zijn dit werk-en of privégerelateerde factoren in combinatie met hoe je als persoon in het leven staat.

EMDR bij psychotrauma.

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR is een behandelmethode die vaak wordt toegepast als iemand last heeft van een traumatische gebeurtenis. Dit kan o.a. zijn na een overval, verkrachting, natuurramp of pestervaring. Het kan de enige interventie zijn (vaak bij eenmalig trauma als een overval) of onderdeel uitmaken van een therapie waarin een breed scala aan interventies wordt toegepast (bijvoorbeeld bij mensen met een misbruikverleden). De toepassingsgebieden van EMDR zijn de laatste jaren uitgebreid naar andere psychische klachten zoals een negatief zelfbeeld of een paniekstoornis.

EMDR is ontdekt door Francine Shapiro. Ze kwam bij toeval tot de ontdekking dat wanneer ze werd afgeleid terwijl ze aan een heftige negatieve gebeurtenis dacht, de emotionele lading uiteindelijk afnam en ze het minder naar vond om er aan terug te denken. Daarna is de behandelmethode verder uitgewerkt en onderzocht.

Iedereen verwerkt ingrijpende ervaringen op een andere manier. Ook de duur van herstel na een ingrijpende gebeurtenis verschilt per persoon. Soms blijft iemand last houden van klachten als herbelevingen, nachtmerries, concentratieproblemen, schrikachtigheid en slaapproblemen na een trauma. EMDR kan dan helpen het natuurlijke verwerkingsproces weer op gang te brengen.

Wanneer wordt EMDR toegepast?

Met name bij Posttraumatische stresstoornis en andere traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een nare of heftige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept.

Werkt EMDR?

De effecten van EMDR zijn uitvoerig onderzocht. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat het effect aanzienlijk is. Zeker wanneer het gaat om een enkelvoudig trauma (trauma na een eenmalige gebeurtenis) zijn soms enkele sessies al afdoende om van de klachten af te komen. Bij mensen die langdurig trauma hebben meegemaakt of complexere problematiek duurt de therapie over het algemeen langer. Vaak merk je na de therapie dat de herinneringen minder emotionele lading geven en je er dus ook minder last van zal hebben; de herbelvingen en nachtmerries nemen af, je slaapt beter en voelt meer rust.

Hoe werkt EMDR?

Er wordt momenteel veel onderzoek gedaan naar de werkingsmechanismen van EMDR. De meest recente onderzoeken geven aanwijzingen dat het te maken heeft met de werking van het korte termijngeheugen. Een traumatische herinnering ligt opgeslagen in je lange termijngeheugen, samen met de emotionele lading. (Wanneer je bijvoorbeeld denkt aan de overval, voel je je direct weer angstig en misselijk.) Wanneer je tijdens de EMDR gevraagd wordt om terug te denken aan die specifieke gebeurtenis, breng je de herinnering weer in je korte termijn (of werk-) geheugen. De capaciteit van dit werkgeheugen is echter maar beperkt. Omdat je tegelijkertijd een afleidende stimulus (oogbewegingen of klikjes via een koptelefoon) krijgt toegediend, is er onvoldoende ruimte voor én het herinneringsbeeld, én de emotionele lading. De emotionele lading zal dus verminderen, of het beeld wordt minder scherp. Zo wordt het weer opgeslagen in je lange termijngeheugen waardoor je er minder last van zult hebben.

Voor meer informatie kun je terecht op de website van de Vereniging EMDR.

Exposurebehandeling bij specifieke fobie.

Een specifieke fobie is een hardnekkige en intense angst voor een bepaald dier, object of situatie. Confontatie hiermee wordt vermeden of leidt, wanneer dit niet vermeden kan worden, tot intense angst.

De (effectieve) behandeling bij uitstek is exposure in vivo. Exposure betekent letterlijk blootstelling aan de angst.

In een kortdurende behandeling leer je je angst overwinnen door gezamenlijk met je psycholoog de confrontatie met je angst aan te gaan. Dit wordt geleidelijk opgebouwd in goede afstemming met jezelf.

2 tot 6 sessies zijn vaak voldoende om een specifieke fobie te overwinnen.

Cognitieve gedragstherapie bij overgewicht.

Psychocare heeft een kortdurend behandelprogramma ontwikkeld voor begeleiding bij omgaan met overgewicht (BMI < 30). Hierin wordt een gezond eetpatroon gestimuleerd,aandacht besteed aan bevorderen van beweging, cognitieve therapie en zelfcontroletechnieken.

Binnen Houten wordt nog gezocht naar samenwerking met een diëtiste.

 

Coaching met paarden.

Er zijn mogelijkheden tot coaching/therapie met paarden. Voor informatie, neem contact op per mail.