Links

Voor informatie over beroepsverenigingen en therapievormen:

NIP (Nederlands instituut voor psychologen)

BIG register (Register Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg)

VGCT (Vereniging voor Gedrags-en Cognitieve Therapie)

Vereniging EMDR Nederland

 

Links wetenschappelijk onderzoek waaraan Psychocare meewerkt:

Promises onderzoek

Onderzoek naar therapie bij rouw na moord en doodslag

Leven met vermissing

 

 

Stichting de zich inzet voor het bevorderen van kennis over dwangstoornis en behandeling hiervan:

Dwangstoornis

 

Voor informatie over de Generalistische Basis GGz:

Invoering Generalistische Basis GGz

 

Voor vrijgevestigde psychologen in Utrecht:

Psychologenpraktijk Utrecht Oost